top of page

Kurs og andre aktiviteter som blir arrangert på Villa Solgull vil bli publisert her når dato er fastsatt. Planlagde aktiviteter er bl.a:

Fortellerkvelder

Fortellerkurs

Meditasjonskurs

Mediumkurs

Kurs i Energimedisin

bottom of page